משתמש לא מחובר
כניסת לקוחות
 
חדשות ועידכונים
 • דיווח על הכנסה ממכירת אופציות בטופס 106 לשכיר שמשכורתו גבוהה
  כיצד יש לדווח על הכנסה ממכירת אופציות בטופס 106 ?
 • טבלת שווי רכב - שיטה לינארית
  רכבים מודל 2010 מחוייבים החל מיום 1.1.2010 בשווי רכב לפי השיטה הלינארית. רשות המיסים מפרסמת טבלה המפרטת את דגמי הרכב השונים ושווי הרכב המתאים לכל דגם. אתם מוזמנים לצפות בטבלה המועדכנת ליום 05.11.14 .
 • ר
רפורמה בקופות הגמל

רפורמה בקופות הגמל

 • רקע

מעסיקים רבים מעבירים כיום את ההפרשות הפנסיוניות של עובדיהם, בין אם ישירות אל הגוף המוסדי, ובין אם באמצעות סוכן פנסיוני, באמצעים שונים- שיקים, מס"ב, העברות בנקאיות, בצירוף רשומות נפרדות המפרטות את פיצול התשלומים.

החקיקה מתירה למעסיק להעביר את ההפרשות הפנסיוניות של עובדיו, עד 7 ימי עסקים מיום תשלום שכר העבודה, ולא יאוחר מה-15 לחודש, לפי המוקדם. מעסיק המאחר מהמועדים הקבועים בחוק, עלול לקבל דרישה מהגופים המוסדיים לתשלום ריבית פיגורים, ואף תביעה בגין פיצויי הלנות שכר.


 • בעיות מרכזיות במצב הקיים:
      שימוש נרחב ברשימות נייר ושיקים
      היעדר סטנדרטיזציה בדיווח
      היעדר קשר בין הדיווח לבין אופן הפקדת הכספים
      היעדר משוב מגוף מוסדי למעסיק על אופן קליטת כספים
 
 • עקרונות הרפורמה

בחודש פברואר 2016 ניכנסו לתוקף התקנות בדבר, "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" נספח ה' – ממשק מעסיקים. התקנות מסדירות את מבנה אחיד להעברת מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל ומתן היזון חוזר מגוף מוסדי למעסיק. דיווח תקין על הפקדות לגוף מוסדי חיוני לטובת רישום זכויות העובד כנדרש במערכות מידע של הגוף המוסדי, ולמיצוי זכויות העובד בקרות אירוע מזכה.


במסגרת הדיווח במבנה האחיד, נדרש המעסיק לדווח לגוף מוסדי על אופן הפקדת התשלומים לקופת הגמל, סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה ועל הפסקת הפקדות לקופה. הגוף המוסדי נדרש להעביר היזון חוזר על עצם קליטת הדיווח המועבר על ידי המעסיק, ועל אופן רישום זכויות העובד במערכות המידע שלו.

בשלב א' של התקנות נכנסו לתחולתן מעסיקים המעסיקים 100 עובדים ומעלה.

שלב ב' של התקנות חל על מעסיקים המעסיקים 50 עובדים ומעלה – יישום שלב ב' נדחה ככול הנראה לחודש ינואר 2017.

מבין לקוחותינו
 • ויזה כ.א.ל
 • נביעות
 • ביטוח איילון
 • vishay
 • AIG
 • יעל
 • סטימצקי
 • כיתן
 • קבוצת אשטרום
 • O.R.S משאבי אנוש
 • כלל תיירות
 • דיזנהאוז
 • אשת טורס
 • blue bird
 • harel
 • נירלט
 • טלדור
 • גוטקס
 • אקרשטיין
 • אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ.