משתמש לא מחובר
כניסת לקוחות
 
 • דיווח על הכנסה ממכירת אופציות בטופס 106 לשכיר שמשכורתו גבוהה
  כיצד יש לדווח על הכנסה ממכירת אופציות בטופס 106 ?
 • טבלת שווי רכב - שיטה לינארית
  רכבים מודל 2010 מחוייבים החל מיום 1.1.2010 בשווי רכב לפי השיטה הלינארית. רשות המיסים מפרסמת טבלה המפרטת את דגמי הרכב השונים ושווי הרכב המתאים לכל דגם. אתם מוזמנים לצפות בטבלה המועדכנת ליום 05.11.14 .
 • ר

שאלות ותשובות

            פתח הכל  | סגור הכל
1.  כיצד עליי להיערך עבור הדיווח במבנה האחיד לקראת ינואר 2016, אילו נתונים עליי לעדכן במערכת?

מומלץ להתחיל ולהיערך בדרכים הבאות:
א.יש לטייב את פרטי העובדים. מומלץ להיעזר במודול "אימות נתוני עובדים" מול המוסד לביטוח לאומי.
ב. בטבלאות 'קופות גמל', 'קרנות השתלמות' ו'ניכויים למוטבים'- יש לשייך לכל קופה את הערך המתאים
בשדה 'מס' קופה באוצר', וכן את הערך המתאים בשדה 'פרטי קופה' בטבלאות 'קופות גמל' ו-'ניכויים
למוטבים'.
ג. כל קופה שתפתח מעתה במערכת, יש לעדכן עבורה ערכים אלו בהתאם להנחיות החדשות.

2.  כיצד אוכל לברר את המספר הראשי של הקופה באוצר?

במידה ואינכם בטוחים בהתאמת הקופה למספר באוצר, יש להיעזר בסוכן הפנסיוני/ מנהל ההסדר/ חברת הביטוח מולם אתם עובדים, ולברר דרכו את מספרי הקופות הראשיים עבור כל הקופות שברשותכם.

לידיעתכם, מספרי הקופות הראשיים מפורסמים באתר "גמל-נט" של משרד האוצר. טבלת הקופות באוצר
המופיעה במערכת הר-גל עודכנה על-פי פרסום זה.

http://gemelnet.mof.gov.il/views/dafmakdim.aspx>

3.  כיצד לדווח ביטוחי מנהלים? קיבלתי רק ח.פ של יצרן הביטוח. האם אין חובה לדווח אותם במבנה
     האחיד ?

החובה לדיווח במבנה האחיד תקפה גם לגבי ביטוחי מנהלים. משום שלביטוחים אין מספרים באוצר כמו לקופות, הם מיוצגים בקובץ על-ידי מספר הח.פ של יצרן הביטוח. כדי לדווח ביטוחי מנהלים במערכת
הר-גל, יש לבחור את מספר היצרן הרלוונטי בשדה "מס' קופה באוצר", ומספר הח.פ של החברה יעודכן באופן אוטומטי בקובץ.

4.  כיצד הרפורמה נוגעת לתשלום עצמו, האם אוכל להמשיך ולהעביר את הכספים באופן בו נהגתי עד
     כה?

הרפורמה מתייחסת לאופן הדיווח והעברת הנתונים הנוגעים להפרשות לקופות. מבחינת תשלום לא חל שינוי וכן ניתן להמשיך ולהעביר את הכספים באופן שהיה נהוג עד היום.

5.  אני עובד עם מספר סוכנים ומדווח לכל אחד בקופות נפרדות- גם כשמדובר באותה קופה באוצר.
     לפיכך קיימות במערכת אותן הקופות מספר פעמים, האם הדבר פוגע בדיווח?

לא תהיה כל בעיה בדיווח במידה וקופה קיימת במערכת מספר פעמים מסיבות שונות. במקרה שכזה פשוט יידרש לשייך את אותו מספר באוצר כמספר הקופות שנפתחו עבורה במערכת. אולם במערכת
הר-גל קיים מודול מנהלי הסדרים/סוכני ביטוח/נמענים, באמצעותו ניתן לשייך כל עובד לסוכן עימו התקשר. בכך מאפשר המודול שיוך של אותה קופה במערכת לנמענים שונים, ומייתר את הצורך להקים את אותה קופה מספר פעמים. מודול זה מגדיר למעשה את הנמען מקבל הדיווח, אליו ישלח הקובץ במבנה האחיד (יהא זה סוכן, ישירות אל חברת הביטוח וכו'). המודול נפתח לכלל לקוחות הר-גל, על-מנת לסייע ביישום הוראות החוק ביתר קלות.

6.  היכן נמצא מודול מנהלי הסדרים/סוכני ביטוח/נמענים ? כיצד אוכל להקים את הנמענים לקבלת
    הקובץ?

יש להיכנס לעובד › כרטיסיית 'גמל'. בכרטיסייה זו קיים שדה 'סוכן', הפותח קומבו לשיוך העובד למנהל הסדר/ סוכן ביטוח/נמען דיווח אחר. להקמת מנהלי הסדרים/סוכני ביטוח/נמעני הדיווח שיופיעו בקומבו זה, יש להיכנס לטבלה ( Alt+F2 על השדה 'סוכן'). לתשומת לבכם כי חלק מהשדות בטבלה הינם שדות חובה, ולא תוכלו להשלים את הקמת נמען הדיווח, בטרם עדכנתם פרטים אלו-


  שם מנהל הסדר/סוכן
  מס' ח.פ/עוסק מורשה/ת.ז (של מנהל ההסדר/הסוכן)
  שם פרטי איש הקשר
  שם משפחה איש הקשר
  טלפון סלולרי של איש הקשר
  טלפון קווי של איש הקשר
  כתובת מייל

בשלב הבא, וודאו שכל קופות העובדים שויכו לנמען דיווח, בכרטיסיית 'גמל' (כך שבשדה 'סוכן' של קופה אצל כל עובד, יופיע הנמען הרלוונטי). ניתן לבצע את השיוך לעובדים ביתר קלות באמצעות שימוש ב'דפי קליטה'. שיוך קופות לנמענים הינו תהליך הכרחי לצורך שליחת קובץ המבנה האחיד, לגורם הרלוונטי. במידה ולא ישויך מנהל הסדר/סוכן לקופה אצל העובד, המערכת "תסיק" מי הוא נמען הדיווח על-פי מספר הקופה באוצר, ותיצור את הקובץ בממשק האחיד לנמען זה.


7.  מה עליי לעשות במקרה של קופת מבטחים שמפוצלת לחדשה וותיקה באמצעות סמל "קק"
     בכרטיסיית 'תשלומים'. בפועל לא קיימות שתי קופות בטבלת "קופות גמל".
     כיצד אשייכם לקופות השונות באוצר?

במקרה זה תידרש הפרדה בין הקופות. זו הכרחית החל מינואר 2016-

            א. יש להקים קופה נוספת במערכת שתשמש קופת מבטחים ותיקה.
            ב. לשייך את מספרי הקופות באוצר לפי חדשה וותיקה.
            ג. יש לשייך קופה זו לעובדים הרלוונטיים.
            ד. לעדכן את הקופה החדשה לפקודת השכר.
            ה. יש ליצור קשר עם מח' השירות לצורך עדכון הקופה בקובץ/ הממשק הקיים, עבור המבטחים
               הותיקה.

   יש לציין כי סמל "קק" בכרטיסיית 'תשלומים' איננו משפיע על התהליך החדש, ולכן אין חובה למחוק אותו מכרטיסיית התשלומים.
8.  האם עליי לפתוח קופות נפרדות במערכת עבור כל  מסלול  הקיים לקופה באוצר?

מסלול הקופה הינו נתון רשות עבור קובץ המבנה האחיד וכן אין חובה לפתוח קופה נפרדת עבור מסלולי הקופה, אם לא ניהלתם במערכת קופות ברמת מסלולים עד כה. במידה ובחרתם לנהל את הקופות לפי מסלולים- בעת הקשת מספר המסלול בשדה "מס' קופה באוצר", מספר הקופה המובילה של אותו מסלול יבחר ויוצג באופן אוטומטי, ומופיע משמאל לתיאור הקופה, כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן.

KupotMaslul

9.  האם ניתן יהיה לדווח רטרו באמצעות ממשק המעסיקים?

גם דיווח של הפרשות רטרואקטיביות יעבור במבנה האחיד, הן בממשק השוטף והן בממשק השלילי.

10. האם הר-גל תמשיך לתמוך באופן הגשת הדיווח הנוכחי?

הר-גל תמשיך להעניק תמיכה באופן הגשת הדיווח הנוכחי עד ה-12/2015, וכן גם לאחר ה-01/2016 ללקוחות שיחפצו בכך. אמצעי הדיווח הנוכחי לא יבוטל במערכת. יחד עם זאת, חברות הביטוח לא אמורות לתמוך באופן הגשת הדיווח הנוכחי, החל מינואר 2016.

11. האם ממשק המעסיקים יהיה כרוך בתוספת תשלום?

לקוחות הר-גל יקבלו את הממשק ללא עלות ותנתן תמיכה מלאה ביצירת הקובץ, הן השוטף והן השלילי.
באשר לתמיכה בהיזונים החוזרים- נעדכן בהחלטות החברה בתום בחינת המודל העסקי.

12. קופה היסטורית/קופה לא פעילה מה עליי לעשות במידה וקיימת אצלי ?

על מנת שלא תתבצע בדיקה לחובת שיוך מספר הקופה באוצר, יש להגדיר בטבלת קופות גמל, בעמודת 'סוג קופה'- קופת חסכון סתמי (קוד ס').
***יש לבצע בדיקה יסודית שלקופה זו לא משוייכים עובדים ואף מומלץ להוסיף לשמה תאור המבטא אי-פעילות, על-מנת למנוע טעויות של אי דיווח עובדים בשוגג, שכן קופות אלו מנוטרלות מן הממשק האחיד.

13. מה עליי לעשות במידה וקיימת אצלי קופה לצורך ריכוז נתונים של מספר קופות?

על מנת שלא תתבצע בדיקה לשיוך מספר קופה שכזו באוצר, יש להגדיר בטבלת קופות גמל, בעמודת 'סוג קופה'- קבוצת רכוז (קוד כ').

14. מה ההבדל בין מספר הקופה במערכת לבין מספר הקופה באוצר?

שדה 'מספר קופה' במערכת הר-גל מכיל מספור פנימי בלבד ואין לו כל קשר עם מספר קופה באוצר.
יש לשייך לכל קופה מספר קופה באוצר.

15. חברות שונות פונות אליי ומציעות פתרונות משלהם לביצוע ממשק המעסיקים דרכם.
     האם אני מחוייב לעשות זאת דרך הר-גל?

קובץ במבנה האחיד יופק בהכרח דרך מערכת הר-גל. לאחר שיבחנו כל הנושאים הנלווים להפקת הקובץ, כגון תמיכה בהיזונים חוזרים וכו', ניידע את לקוחותינו באשר למתן שירותים ופתרונות בנושא מאת הר-גל. באפשרותכם לפנות לכל גורם או גוף שברצונכם.

16. האם יש חובה להשתמש בשירותי המסלקה הפנסיונית ?

המסלקה הפנסיונית הינה אחד מהפתרונות המוצעים למעסיקים לשידור קובץ ממשק המעסיקים. המסלקה הינה חברה פרטית הגובה תשלום על שירותיה ואינכם מחוייבים לבחור בה.

17. מה יקרה לי במידה ולא אעביר את הדוח באופן ממוכן, באמצעות ממשק המעסיקים?

בסמכות הממונה על שוק ההון להטיל עיצום כספי על מעסיקים אשר לא יעמדו בדרישות החדשות מינואר 2016.

18. האם קופות גמל מכוח סעיף 47 לפקודה יכללו בקובץ ממשק המעסיקים?

קופות אלו אשר מופיעות בטבלת 'מוטבים', יכללו גם הן בקובץ הממשק. יש להתאים לכל קופה את מספר הקופה באוצר. בשדה 'פרטי קופה' אשר בכרטיסת 'מוטבים'- יש לבחור 'קופת גמל'.
KupotMaslul

19. מהי מטרת ההסדרה שיזם משרד האוצר בהתקנת תקנות תשלומים לקופות גמל?

מטרת התקנות, כחלק מצעדים נוספים שנוקט אגף שוק ההון והביטוח באוצר, להפוך את נושא הסליקה הכספית לתהליך טכני פשוט ואמין, שיאפשר למעסיקים לעמוד בדרישות החוק ובדרישות העובדים להעברת כספים ישירה לתכניותיהם הפנסיוניות לצורך חיסכון בדמי ניהול. כיום, מבוצעת הסליקה במגוון אמצעים ומבנים, המהווים מקור לטעויות (כספים בחשבונות מעבר, פיצול שגוי בין פיצויים ותגמולים ועוד). יצירת שפה אחידה המחייבת את כל הגופים הנוגעים בדבר, תמזער את התקלות ותאפשר למעסיקים ולעובדים חופש תפעולי.
 
20. היום אני מעביר את הכספים באמצעות חשבון נאמנות של סוכן ביטוח. מה יקרה אחרי כניסת התקנות
      לתוקף בינואר 2016?

התקנות החדשות מגדירות את מבנה המידע שעל המעסיק להעביר. המעסיק יוכל להעבירו בעצמו לגוף המוסדי או למנות גורם מתפעל שיעביר את המידע בשמו. במקביל להעברת המידע יצטרך המעסיק לבצע העברה כספית בהתאמה מלאה עם קובץ המידע. המעסיק יכול להמשיך ולהעביר את הכסף באמצעות חשבון הנאמנות של הסוכן, אשר יצטרך לתאם בין העברת הכסף לקובצי המידע שיועברו ליצרנים השונים. להערכתנו, תהליכי הסליקה הישירים הקיימים, ואלו שיפותחו עד כניסתן של התקנות לתוקף, יאפשרו פתרונות סליקה עדיפים על חשבונות נאמנות.
 
21. מדוע עדיפה הסליקה ישירות לגופים המוסדיים?

התקנות החדשות מטילות על המעסיק את האחריות לביצוע הסליקה. כלי העזר הקיימים היום במערכות הר-גל וחיבורם לגורמי הסליקה מאפשרים למעסיק לסגור את כל נושא הסליקה ישירות מול הגופים המוסדיים. עירוב של "גורמים מתווכים" עשוי ליצור תקלות שאינן בשליטתו של המעסיק, בעוד האחריות תישאר עליו.
 
22. מנהל ההסדר אמר לי כי אני חייב לסלוק דרכו, היות והוא היחיד שיודע לפצל המידע ולסלוק את כספי
     העובד ברמת פוליסה. האם נכון?

התקנות החדשות הבהירו באופן שאינו משתמע לשני פנים: מעסיק יסלוק ברמת הקופה ולא ברמת הפוליסה. באחריות הגוף המוסדי לפצל את הכספים שהתקבלו בין הפוליסות של העובד. כלומר, אם לעובד יש שתי פוליסות באותה חברת ביטוח, על המעסיק להעביר כסף ומידע ברמת חברת הביטוח ולא ברמת הפוליסה. חלוקת הכסף בין הפוליסות תבוצע על-ידי הגוף המוסדי ובאחריותו.
 
23.  מדוע מומלץ להקים במערכת השכר את מספר האוצר של "הקופה המובילה" ולא לפי מספר המסלול?

מהפכת הגמל במדינת ישראל נמצאת עדיין בעיצומה. מספרי המסלול של קופות הגמל נתונים לשינויים תכופים – קופות מתווספות, קופות מתמזגות ועוד. ניהול מסלולי קופות גמל בהתאם למודל הצ'יליאני (סיכון מותנה גיל החוסך) צפוי להיכנס לתוקף ויביא לשינויים נוספים במספרי האוצר של המסלולים השונים. המספר המוביל הנו ברמת חברה מנהלת ויוצר קשר חד ערכי וארוך טווח לצורך הסליקה .
 
24. עובד ביקש להעביר כסף לקרן השתלמות מנייתית. האם סליקה למספר המוביל של הגוף המוסדי תדע
     לשייך את הכסף
לחשבונו של העובד בקרן המנייתית?

התשובה חד-משמעית: כן. האחריות להעברת הכסף מהמספר המוביל למסלול שבחר העובד היא של הגוף המוסדי ולצורך כך הוא מנהל אצלו את כללי החלוקה שבחר העובד. יתרה מכך, שיטה זו מאפשרת לעובד לשנות את בחירתו למול הגוף המוסדי, ללא צורך לערב את המעסיק בכל שינוי בפיצול הכסף בין המסלולים.
 
25. יש לי עובדים עם פוליסות וותיקות הדורשות פרמיות צמודות למדד . האם אני חייב לסלוק דרך מנהל
     הסדר על מנת שהפרמיות תפוצלנה באופן תקין בין הפוליסות?

חברת הביטוח היא הקובעת הבלעדית של גובה הפרמיה שתועבר לפוליסות צמודות המדד. נכון להיום נפתחה לכל העובדים שברשותם פוליסות צמודות מדד גם פוליסת קצה צמודת שכר, המאפשרת לחברת הביטוח לאזן את חלוקת הפרמיות בין כלל הפוליסות. כלומר, על המעסיק להעביר לחברת הביטוח את סך הפרמיה עבור כל הפוליסות של העובד וזו תפצל אותה בין הפוליסות השונות וללא צורך במעורבות הסוכן.
 
26. הפקדת מעסיק לתכנית פנסיונית, משכר העולה על 4 פעמים השכר הממוצע במשק, מחויבת בתשלום
     מס אצל העובד. "צביעה" של הפקדה זו אצל הגוף המוסדי תאפשר לעובד לקבל בגינה פנסיה פטורה
     ממס. האם מערך התשלומים החדש תומך בזיהוי ההפקדה העודפת וסימונה אצל היצרן?

תקנות התשלומים החדשות מחייבות את המעסיק לזהות במסגרת הקובץ האחיד את הפרמיות שבגינן העובד קיבל הטבת מס ואת הפרמיות שבגינן לא קיבל העובד הטבת מס. הקובץ במבנה האחיד שיופק ממערכת הר-גל יתמוך בזיהוי הפרמיות הנ"ל כך שגם הגוף המוסדי ידע לסמן אותם כנדרש.
 
27. האם פעילות המעסיק במסגרת התקנות החדשות עשויה לגרום לנזק לחיסכון ולכיסויים הביטוחיים של
     העובד?

התקנות החדשות עוסקות בתפעול הפנסיוני של המעסיק ומטילות עליו את האחריות להעברת הפרמיות השוטפות לתכניותיו הפנסיוניות של העובד. התקנות אינן נוגעות בכיסויים הביטוחיים של העובד ובמעמדו ואחריותו של של סוכן/יועץ הביטוח של העובד. סוכן הביטוח חייב להמשיך ולטפל בכיסויים הביטוחיים ובחיסכון הפנסיוני של העובד בהתאם לצרכי העובד ובכפוף לחוק.
 

      סגור הכל
לתחילת הדף             
מבין לקוחותינו
 • ויזה כ.א.ל
 • נביעות
 • ביטוח איילון
 • vishay
 • AIG
 • יעל
 • סטימצקי
 • כיתן
 • קבוצת אשטרום
 • O.R.S משאבי אנוש
 • כלל תיירות
 • דיזנהאוז
 • אשת טורס
 • blue bird
 • harel
 • נירלט
 • טלדור
 • גוטקס
 • אקרשטיין
 • אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ.